-ki aitlik ekinin yazılışı

-ki aitlik eki ünlü uyumlarına uymaz:

akşamki, yarınki, duvardaki, Turgut'unki, yoldaki, ondaki, yazıdaki, onunki.

Yalnız birkaç örnekte bu ek, ünlü uyumlarına uyar:

bugünkü, dünkü, öbürkü.