1  2  3  4  5  6

Rab,-bbi

rabbanî

Rabbena

rabıt,-ptı

rabıta

rabıtalı

rabıtasız

rabıtasızlık,-ğı

rabıt edatı

rabıt sıygası

raca

raci,-i

raci olmak

racon

radansa

radar

radarcı

radarcılık,-ğı

radde

raddelerinde

radika

radikal,-li

radikalizm

radikalleşme

radikalleşmek

radon

radyan

radyasyon

radyatör

radyatörcü

radyo

radyoaktif

radyoaktif izotoplar

radyoaktifleştirme

radyoaktiflik,-ği

radyoaktivite

radyobiyoloji

radyocu

radyoculuk,-ğu

radyodifüzyon

radyoelektrik,-ği

radyoelektriksel

radyoelektronik,-ği

radyo etkinliği

radyo evi

radyofizik,-ği

radyofizyoloji

radyofoni

radyofonik,-ği

radyofonik ses

radyofoto

radyo gazetesi

radyografi

radyogram

radyo istasyonu

radyoizotop

radyokimya

radyolink

radyolog,-ğu

radyoloji

radyometre

radyometri

radyometrik,-ği

radyo muhabiri

radyo oyunu

radyoskopi

radyo taksi

radyoteknoloji

radyotelefon

radyotelgraf

radyoterapi

radyoterapist

radyo yayını

radyum

raf

rafadan

Rafızî

Rafızîlik,-ği

rafinaj

rafinatör

rafine

rafineri

rafit,-di

rafting

rafya

rağbet

rağbet etmek

rağbetli

rağbetsiz

rağbetsizlik,-ği

rağm

rağmen

rahat

rahatça

rahat döşeği

rahat duruş

rahat etmek

rahatlama

rahatlamak

rahatlatma

rahatlatmak

rahatlık,-ğı

rahatlıkla

rahat olmak

rahat rahat

rahatsız

rahatsız etmek

rahatsızlanma

rahatsızlanmak

rahatsızlaşma

rahatsızlaşmak

rahatsızlık,-ğı

rahatsız olmak

rahibe

rahibelik,-ği

rahim,-hmi (döl yatağı)

rahîm (koruyan, merhamet eden)

rahip,-bi

rahiplik,-ği

rahle

rahman

rahmanî

rahmet

rahmetli

rahmetlik,-ği

rahmetlik olmak

rahmetli olmak

rahne

raht

rahvan

rakam

rakamlama

rakamlamak

rakamlı

raket

rakı

rakı âlemi

rakı bardağı

rakıcı

rakıcılık,-ğı

rakım

rakı meclisi

rakibe

rakik,-kı

rakip,-bi

rakiplik,-ği

rakipsiz

rakit,-di

rakkas

rakkase

rakkaslı

rakor

rakorlu musluk,-ğu

1  2  3  4  5  6