1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Sonraki 10 s.

açık giysi

açık görüş

açıkgöz

açıkgözlük,-ğü

açık hava

açık hava sineması

açık hava tiyatrosu

açık hece

açık hesap,-bı

açık imza

açık işletme

açık kahverengi

açık kalp ameliyatı

açık kalpli

açık kalplilik,-ği

açık kapı politikası

açık kapı siyaseti

açık kart

açık kredi

açıklama

açıklama cümlesi

açıklamak

açıklamalı

açıklama yapmak

açıklanan

açıklanma

açıklanmak

açıklar livası

açıklaşma

açıklaşmak

açıklaştırma

açıklaştırmak

açıklatma

açıklatmak

açıklayan

açıklayıcı

açıklayış

açıklık,-ğı

açıklıkölçer

açıklık politikası

açık liman

açık lise

açık maaşı

açık mavi

açık mektup,-bu

açık ordugâh

açık oturum

açık oy

açık öğretim

açık önerme

açık pazar

açık pembe

açık piyasa

açık poliçe

açık raf

açık rejim

açık saçık,-ğı

açık sarı

açık sayım

açık seçik,-ği

açık senet

açık sözlü

açık sözlülük,-ğü

açık şehir,-hri

açıktan

açıktan açığa

açıktan atama

açıktan tayin

açık taşıt

açık teşekkür

açık tohumlular

açık tribün

açık yara

açık yeşil

açık yürekli

açık yüreklilik,-ği

açık zaman

açılama

açılım

açılış

açılış konuşması

açılış töreni

açılma

açılmak

açım

açımlama

açımlamak

açımlanma

açımlanmak

açındırma

açındırmak

açınım

açınma

açınmak

açınsama

açınsamak

açıortay

açıortay düzlemi

açıölçer

açısal

açısal bölge

açısal çap

açısal hız

açısal ivme

açısal sapma

açısal uzaklık,-ğı

açısal yol

açış

açış konuşması

açıt,-dı

aç karnına

açkı

açkıcı

açkılama

açkılamak

açkılanma

açkılanmak

açkılatma

açkılatmak

açkılı

açkısız

açlık,-ğı

açlık grevi

açlık şekeri

açma

açmacı

açmak

açmalık,-ğı

açmaz

açmaz halatı

açmazlık,-ğı

açtırma

açtırmak

ad

ad,-ddi

ada

ada balığı

adabımuaşeret

adacık,-ğı

adacyo

ada çayı

adagio

adak,-ğı

adaklama

adaklamak

adaklanma

adaklanmak

adaklı

Adaklı (ilçe)

adaklık,-ğı

adaksız

Adalar (ilçe)

adale

adaleli

adalesiz

adalet

adalet divanı

adalet kapısı

adaletli

adaletlilik,-ği

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Sonraki 10 s.